Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

Звіт про базове відстеження результативності рішення 21сесії 7 скликання Русанівської сільської ради від 06.06.2018р.

15.03.2019

                                                               З В І Т

           про базове  відстеження результативності рішення 21 сесії 7 скликання сільської ради  від 06.06.2018р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

  1. 1. Виконавець заходів відстеження.

 Виконком Русанівської сільської  ради.

  1. Дата прийняття.

29.06.2017 рік, 14 сесія 7 скликання

  1. Цілі прийняття рішення.

Рішення сільської ради прийнято з метою виконання Податкового Кодексу України від 02.12. 2010 року, Законом України від 20.11.2013р. №5503-УІ , «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»,  збільшення надходжень  до сільського бюджету  .

  1. 4. Строк виконання відстеження.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту відбулося з дня набрання чинності регуляторного акту 01.01.2019 р.

  5.Тип відстеження.

  базове

  6.Методи базового відстеження, способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось на підставі  аналізу надходжень  до бюджету Русанівської сільської ради. Подальша результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись статистичними даними надходжень до місцевого бюджету, на підставі чого буде проводитись повторне відстеження його результативності, згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

  7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також засоби одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акту проаналізована  інформація  бухгалтера сільської ради  про суми надходжень до дохідної частини сільського бюджету від місцевих податків і зборів  .

  1. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

  Показниками результативності акту є розмір надходжень від сплати податку з прийняттям цього рішення;

  1. 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення  визначених цілей.

    З метою забезпечення на території сільської ради виконання положень Податкового кодексу України, своєчасного   надходження  до бюджету сільської ради доходів від  сплати даного виду податку, було прийнято рішення 21 сесії 7 скликання   від 06.06. 2018  «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

    За період дії даного рішення до бюджету сільської ради надійшло від впровадження даного збору 66366,15 грн.

З огляду на вищевказане , можна зробити висновок про доцільність прийняття даного рішення  сільської ради.

 

                      Секретар ради                                                     Н.В.Курило

 

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

дотацї на ВРХ
я маю право 300x200
Pravova Dopomoga