Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

Протокол засідання виконкому від 31 січня 2017 року

03.02.2017

У К Р А Ї Н А

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИПОВОДОЛИ НСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

Русанівської сільської ради  від 31.01.2017 року  рішення з № 1 по № 9

 

П Р О Т О К О Л  засідання виконавчого комітету

Русанівської сільської ради  31 січня 2017 року

Присутні члени виконкому :

Курило Н.В., Мега О.П., Захарченко П.П., Домашенко С.І., Ткаченко Л.М., Ніколенко О.П.

Відсутні члени виконкому :

Жамардій С.М., Харьков В.О., Худолій С.В., Федчун О.М.

Присутні запрошені :

Богомол Г.В.- директор Русанівського НВК ;

Варга В.Й.- інспектор поліції;

Семиліт Г.В.- завідуюча сільською бібліотекою;

Шутько С.В.- директор Будинку культури;

Усик С.Г.- головний бухгалтер сільської ради

Кобець В.І.- керівник громадського формування

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 1. Про Програму соціально-економічного розвитку території Русанівської сільської ради на 2017-2018 роки

                                                   Інформує сільський голова Якуб Г.М.

 1. Про підсумки виконання бюджету сільської ради за 2016 рік .

                                                   Інформує головний бухгалтер с/ради Усик С.Г.

 1. Звіт інспектора поліції про стан боротьби із правопорушеннями на

     території сільської ради .

                                                   Інформує інспектор поліції Варга В.Й.

 1. Про організацію особистого прийому громадян посадовими особами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування .

                                                   Інформує секретар виконкому Курило Н.В.

 1. Про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях

                                                   Інформує начальник ВОС Кобець В.І.

 1. Про підсумки розгляду звернень громадян в 2016 році.

                                                  Інформує секретар виконкому Курило Н.В.

 1. Про заходи щодо систематизації контролю та посилення виконавської дисципліни

                                                  Інформує сільський голова Якуб Г.М.

 1. Про роботу архівного відділу щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та управління нею..

                                         Інформує відповідальна за трудовий архів Кобець Т.І.

 1. Про забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками.

                                          Інформує землевпорядник сільської ради Кобець Т.І..

 1. Про виконання рішення сільської ради № 1 від 24.12.2015 року «Про Програму соціально-економічного розвитку території сільської ради у 2016 році» .

СЛУХАЛИ : 1. Про Програму соціально-економічного розвитку території Русанівської сільської ради на 2017-2018 роки  .

ІНФОРМУЄ : Якуб Г.М. – сільський голова про цілі та пріорітети соціально-економічного розвитку території сільської ради на 2017-2018 роки, основні заходи, які проводитимуться в селі згідно Програми.

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 1 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 2. Про підсумки виконання бюджету сільської ради за 2016 рік .

ІНФОРМУЄ :Усик С.Г. – головний бухгалтер сільської ради, яка довела до відома присутніх цифри обсягів доходів місцевого бюджету, в тому числі обсяг доходів загального фонду і спеціального фонду, а також обсяг видатків місцевого бюджету, в тому числі загального фонду і спеціального фонду.  Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».                                 ВИРІШИЛИ : Рішення № 2 затвердити (додається) .

СЛУХАЛИ : 3. Звіт інспектора поліції про стан боротьби із правопорушеннями на території сільської ради в 2016 році .

ІНФОРМУЄ : Варга В.Й.- інспектро поліції, яка проінформувала присутніх про стан злочинності на території Русанівської сільської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р. З метою підвищення авторитету поліції, зниження стану злочинності забезпечено постійне висвітлення у засобах масової інформації службової діяльності інспектора поліції,  взаємодію з населенням та громадським формуванням. Робота поліції всіляко націлена на забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законодавством, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують допомоги.

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 3 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ :4. Про організацію особистого прийому громадян посадовими особами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування .

ІНФОРМУЄ : Курило Н.В.- секретар виконкому , про прийом громадян депутатами районної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, який   проводиться згідно графіків . Ці графіки оприлюднені на дошці оголошень в приміщенні сільської ради , а також графіки прийому громадян керівництвом Липоводолинської РДА та Сумської ОДА .

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 4 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 5. Про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях

ІНФОРМУЄ : Кобець В.І. – відповідальний за військово-обліковий стіл сільської ради про стан військового обліку і бронювання  військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку, контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і дотриманням ними встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 5 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 6. Про підсумки розгляду звернень громадян в 2016 році.

ІНФОРМУЄ: Курило Н.В.-секретар виконкому сільської ради, яка сказала, що виконком сільської ради проводить відповідну роботу направлену на створення умов для реалізації жителями села наданого Конституцією України права на звернення. Протягом 2016 року до виконкому сільської ради надійшло 60 звернень громадян , з них 7 письмово. В основному звернення стосуються переоформлення спадщини, оформлення довідок, були звернення стосовно ремонту дамби біля мосту через річку Хорол, ремонту пішохідного мосту через річку Вільшанка. Всі звернення реєструються в журналі звернення громадян. На всі звернення надається відповідь, або роз’яснення.

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 6 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 7. Про заходи щодо систематизації контролю та посиленням виконавської дисципліни

ІНФОРМУЄ: Якуб Г.М.- сільський голова про удосконалення та систематизацію контролю, попередження випадків невиконання, несвоєчасного або неякісного виконання встановлених документами завдань  про не допускання проявів формалізму та поверхового підходу при прийнятті власних рішень та підготовці інформативних матеріалів, про підвищити персональної відповідальності працівників сільської ради за виконанням покладених на них завдань. Відзначила роботу ради, згідно рейтингу, райдержадміністрація.

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 7 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 8. Про роботу архівного відділу щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та управління нею..

ІНФОРМУЄ : : Кобець Т.І. – відповідальна за ведення трудового архіву в сільській раді, про зберігання документів в трудовому архіві. На зберіганні знаходяться стажові книжки та відомості нарахування заробітної плати колишніх колгоспників села з 1948 по 2006 роки, а також документи колишнього ССТ з 1955 по 1999 роки. Відповідно до цих документів видаються архівні довідки громадянам про нарахування та перерахування пенсій.

ВИРІШИЛИ : Рішення № 8 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 9. Про забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками.

ІНФОРМУЄ : Кобець Т.І.- землевпорядник сільської ради, про те що визначена на даний час кількість учасників АТО, які мають право скористатися на одержання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, індивідуального житлового будівництва та іншого цільового призначення. На даний час 6 учасників АТО подали заяви до обласного управління земгеокадастру на оформлення таких земельних ділянок.

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 9 затвердити ( додається) .

СЛУХАЛИ : 10. Про виконання рішення сільської ради № 1 від 24.12.2015 року «Про Програму соціально-економічного розвитку території сільської ради у 2016 році» .

ІНФОРМУЄ : Курило Н.В. – секретар виконкому сільської ради про необхідність зняття з контролю рішення сільської ради № 1 від 24.12.2015 року «Про Програму соціально-економічного розвитку території сільської ради у 2016 році», в зв’язку з його виконанням.

Голосували : «за» – 7, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 10 затвердити (додається).

 

 

Сільський голова                                                                                                                           Г.М.Якуб

 

П Е Р Е Л І К   П И Т А Н Ь

які будуть розглядатися на засідання виконавчого комітету 

Русанівської сільської ради 31 січня 2017 року

 

 1. Про Програму соціально-економічного розвитку території Русанівської сільської ради на 2017-2018 роки

                                                   Інформує сільський голова Якуб Г.М.

 1. Про підсумки виконання бюджету сільської ради за 2016 рік .

                                                   Інформує головний бухгалтер с/ради Усик С.Г.

 1. Звіт інспектора поліції про стан боротьби із правопорушеннями на

     території сільської ради .

                                                   Інформує інспектор поліції Варга В.Й.

 1. Про організацію особистого прийому громадян посадовими особами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування .

                                                   Інформує секретар виконкому Курило Н.В.

 1. Про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях

                                                   Інформує начальник ВОС Кобець В.І.

 1. Про підсумки розгляду звернень громадян в 2016 році.

                                                  Інформує секретар виконкому Курило Н.В.

 1. Про заходи щодо систематизації контролю та посилення виконавської дисципліни

                                                  Інформує сільський голова Якуб Г.М.

 1. Про роботу архівного відділу щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та управління нею..

                                         Інформує відповідальна за трудовий архів Кобець Т.І.

 1. Про забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками.

                                          Інформує землевпорядник сільської ради Кобець Т.І..

 1. Про виконання рішення сільської ради № 1 від 24.12.2015 року «Про Програму соціально-економічного розвитку території сільської ради у 2016 році» .

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

Banerbpd 200x80
Dostupni Liku