Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

Протокол засідань виконкому від 28.02.2017 року

01.03.2017

У К Р А Ї Н А

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

Русанівської сільської ради від 28.02.2017 року  рішення з № 10 по №15

 

П Р О Т О К О Л засідання виконавчого комітету

Русанівської сільської ради 28 лютого 2017 року

 

Присутні члени виконкому :

Курило Н.В., Мега О.П., Захарченко П.П., Домашенко С.І., Федчун О.М.

Відсутні члени виконкому :

Жамардій С.М., Ніколенко О.П., Харьков В.О., Худолій С.В., Ткаченко Л.М.

Присутні запрошені :

Богомол Г.В.- директор Русанівського НВК ;

Семиліт Г.В.- завідуюча сільською бібліотекою;

Шутько С.В.- директор Будинку культури.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1.Про роботу сільського БК по організації культурного дозвілля населення в 2016 році та підготовку до святкування 8 березня.

Інформує : Шутько С.В.- директор СБК

2.Про благоустрій території сільської ради в 2017 році.                                                                                                 Інформує: Якуб Г.М. – сільський голова

3.Про організацію роботи щодо своєчасного подання суб’єктами декларування електронних декларацій.                                                   Інформує : Якуб Г.М.. – голова виконкому сільської ради

4.Про дотримання дошкільним навчальним закладом санітарного регламенту. Інформує : Богомол Г.В.- директор Русанівського НВК.

 

5.Про надання дозволу на проведення безкоштовних концертів та вечорів танців.

Інформує : Шутько С.В.- директор СБК

6.Про затвердження графіку роботи сільського Будинку культури.          Інформує : Шутько С.В.- директор СБК

  1. Про виконання розпорядження № 2-ОД від 06.01.2016 року «Про відзначення 25-річниці незалежності України». Інформу : Курило Н.В.- секретар виконкому
  2. Про виконання розпорядження № 49-ОД від 10.02.2016 року «Про Рік англійської мови ». Інформу : Курило Н.В.- секретар виконкому
  3. Про виконання рішення № 12 від 26.02.2016 року «Про стан роботи із зверненнями громадян»

СЛУХАЛИ : 1. Про роботу сільського БК по організації культурного дозвілля населення у 20016 році, та підготовки до святкування 8 березня.

ІНФОРМУЄ : Шутько С.В. – директор сільського Будинку культури по організації культурного дозвілля населення в 2016 році, про заходи , які проводились протягом 2016 року. Про підготовку до святкування 8 березня

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 10 затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : 2. Про благоустрій території сільської ради в 2017 році    

ІНФОРМУЄ : Якуб Г.М.- сільський голова про план заходів по благоустрою, які будуть проводитись протягом 2017 року.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 11 затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : 3. Про організацію роботи щодо своєчасного подання суб’єктами декларування електронних декларацій.    

ІНФОРМУЄ : Якуб Г.М. – голова виконкому сільської ради , на виконання розпорядження голови Липоводолинської РДА № 74-ОД від 20.02.2017 року «Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій»  з метою забезпечення своєчасності подання електронних декларацій суб’єктами декларування є необхідність затвердити відповідальну особу за перевірку фактів подання електронних декларацій.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 12 затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : 4.Про дотримання дошкільним навчальним закладом санітарного регламенту

ІНФОРМУЄ : Богомол Г.М.- директор Русанівського НВК, про санітарний регламент, яким затверджуються Державні санітарні норми та правила що регулюють влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організацію життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 13 затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : 5. Про надання дозволу на проведення безкоштовних концертів та вечорів танців.

ІНФОРМУЄ :  Шутько С.В. – директор сільського Будинку культури про проведення безкоштовних концертів та вечорів танців.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 14 затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : 6. Про затвердження графіку роботи сільського Будинку культури. 

ІНФОРМУЄ : Шутько С.В. – директор сільського Будинку культури, що з метою організації культурного дозвілля населення сільської ради необхідно затвердити графік роботи Русанівського сільського Будинку культури.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Рішення № 15 затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : 7.Про виконання розпорядження № 2-ОД від 06.01.2016 року «Про відзначення 25-річниці незалежності України».  

ІНФОРМУЄ : Курило Н.В.- секретар виконкому про виконання розпорядження голови Липоводолинської РДА   № 2-ОД від 06.01.2016 року «Про відзначення 25-річниці незалежності України» та необхідність зняття його з контролю в зв’язку з виконанням.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Протокольне рішення затвердити (додається).

СЛУХАЛИ :8.Про виконання розпорядження № 49-ОД від 10.02.2016 року «Про Рік англійської мови ». 

ІНФОРМУЄ : Курило Н.В.- секретар виконкому про виконання розпорядження голови Липоводолинської РДА   № 49-ОД від 10.02.2016 року «Про Рік англійської мови» та необхідність зняття його з контролю в зв’язку з виконанням.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Протокольне рішення затвердити (додається).

СЛУХАЛИ :9. Про виконання рішення № 12 від 26.02.2016 року «Про стан роботи із зверненнями громадян»

ІНФОРМУЄ : Курило Н.В. – секретар виконкому про необхідність зняття з контролю рішення № 12 від 26.02.2016 року у зв’язку з його виконанням.

Голосували : «за» – 6, проти – «0», утрималось «0».

ВИРІШИЛИ : Протокольне рішення затвердити (додається).

СЛУХАЛИ : Про читання некрологів на похоронах.

ВИСТУПАЛИ : Якуб Г.М.- сільський голова, про читання некрологів на похоронах.

Депутатам сільської ради вчасно повідомляти про похорони на округах, надавати інформацію про померлого, для наповнення некрологу. В разі відсутності сільського голови відповідальність за читання некрологів покласти на депутатів сільської ради.

 

Голова виконкому                                                                                       Г.М.Якуб

 

П Е Р Е Л І К   П И Т А Н Ь

 які будуть розглядатися на засідання виконавчого комітету

Русанівської сільської ради 28 лютого  2017 року

 

1.Про роботу сільського БК по організації культурного дозвілля населення в 2016 році та підготовку до святкування 8 березня.

Інформує : Шутько С.В.- директор СБК

2.Про благоустрій території сільської ради в 2017 році.                                                                                                 Інформує: Якуб Г.М. – сільський голова

3.Про організацію роботи щодо своєчасного подання суб’єктами декларування електронних декларацій.                                                   Інформує : Якуб Г.М.. – голова виконкому сільської ради

4.Про дотримання дошкільним навчальним закладом санітарного регламенту. Інформує : Богомол Г.В.- директор Русанівського НВК.

5.Про надання дозволу на проведення безкоштовних концертів та вечорів танців.

Інформує : Шутько С.В.- директор СБК

6.Про затвердження графіку роботи сільського Будинку культури.          Інформує : Шутько С.В.- директор СБК

  1. Про виконання розпорядження № 2-ОД від 06.01.2016 року «Про відзначення 25-річниці незалежності України». Інформу : Курило Н.В.- секретар виконкому
  2. Про виконання розпорядження № 49-ОД від 10.02.2016 року «Про Рік англійської мови ». Інформу : Курило Н.В.- секретар виконкому
  3. Про виконання рішення № 12 від 26.02.2016 року «Про стан роботи із зверненнями громадян»

                                                УКРАЇНА
РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                        ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

28.02.2017 року

с. Русанівка

Про рішення № 12 від 26.02.2016 року

«Про стан роботи із зверненнями громадян

та заходи щодо їх вдосконалення»

         Заслухавши інформацію секретаря виконкому «Про стан роботи із зверненнями громадян та заходи щодо їх вдосконалення» слід відмітити , що всі пункти прийнятого рішення № 12 від 28.02.2016 року виконано , виконком сільської ради  в и р і ш и в :

         1.В зв’язку з тим , що рішення  № 12 від 26.02.2016 року «Про стан роботи із зверненнями громадян та заходи щодо їх вдосконалення» виконане , зняти його з контролю .

             Сільський голова                          Г.М.Якуб

УКРАЇНА
РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

28.02.2017 року

с. Русанівка

Про розпорядження № 2 від

06.01.2016 року

«Про відзначення 25-річниці

незалежності України»

         Заслухавши інформацію секретаря виконкому «Про відзначення 25 річниці незалежності України» слід відмітити , що всі пункти прийнятого рішення № 15 від 26.02.2016 року виконано , виконком сільської ради  в и р і ш и в :

         1.В зв’язку з тим , що рішення  № 12 від 28.02.2016 року «Про відзначення 25 річниці незалежності України» виконане , є необхідність зняти його з контролю .

             Сільський голова                          Г.М.Якуб

                                УКРАЇНА
РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                        ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

28.02.2017 року

с. Русанівка

Про розпорядження № 49 від

10.02.2016 року

«Про Рік англійської мови»

         Заслухавши інформацію секретаря виконкому «Про Рік англійської мови» слід відмітити , що всі пункти прийнятого рішення № 16 від 26.02.2016 року виконано , виконком сільської ради  в и р і ш и в :

         1.В зв’язку з тим , що рішення  № 16 від 28.02.2016 року «Про Рік англійської мови» виконане , є необхідність зняти його з контролю .

             Сільський голова                          Г.М.Якуб

 

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

Banerbpd 200x80
Dostupni Liku