Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

 
УКРАЇНА
Русанівська сільська рада
Липоводолинського району
Сумської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28/02/2017 року №12 с. Русанівка
Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій

Відповідно до статей 3, 49 Закону України«Про запобіганнякорупції», Порядку перевірки факту поданнясуб’єктамидекларуваннядеклараційвідповідно до повідомленняНаціонального агентства з питаньзапобіганнякорупції (далі-Національне агентство) про випадкинеподаннячинесвоєчасногоподання таких декларацій, затвердженийРішеннямНаціонального агентства від 06.09.2016 № 19, зареєстрований в МіністерствіюстиціїУкраїни 16.11.2016 за № 1479/29609, на виконаннярозпорядженняголовиСумськоїобласноїдержавноїадміністраціївід 15.02.2017 № 81-ОД «Про організаціюроботищодосвоєчасногоподаннясуб’єктамидекларуванняелектроннихдекларацій», на виконання розпорядження голови Липоводолинської РДА № 74-ОД від 20.02.2017 року «Про організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування електронних декларацій» з метою забезпеченнясвоєчасностіподанняелектроннихдеклараційсуб’єктамидекларуваннявиконкомсільської ради

  ВИРІШИВ:

  1. Визначити відповідальною особою за перевіркуфактівподанняелектроннихдеклараційсуб’єктівдекларуванняапаратусільської ради та депутатського складу секретаря виконкому сільської ради – Курило Наталію Василівну.
  2. 2. Контроль за виконаннямцьогорозпорядженнязалишаю за собою.
Сільський голова          Г.М.Якуб

Додатки :

Додаток №1 Заходи по благоустрою Русанівської сільської ради
Протокольне Рішення «Про стан роботи із зверненнями громадян та заходи щодо їх вдосконалення»

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

Banerbpd 200x80
Dostupni Liku