Русанівська сільська рада

Липоводолинського району, Сумської області

Телефон: (0525) 45-43-16

Проект рішення “Про встановлення місцевих  податків і зборів  та розміри  їх ставок у межах, визначених законодавством на 2017 рік”

22.06.2016

 

УКРАЇНА

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО  РАЙОНУСУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

П Р О Е К Т         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Про встановлення  місцевих  податків

і зборів  та  розміри  їх ставок у межах,

визначених законодавством на 2017  рік

 

Відповідно  до  Закону  України   «Про внесення  змін до  Податкового кодексу  України та  деяких  законодавчих  актів України щодо забезпечення   збалансованості  бюджетних  надходжень  у 2016 році» від  24.12.2015 року  № 909-УІІІ,   у  відповідності  до статей 7,12 ПКУ , Закону України «Про плату за землю» та  пункту 28 частини 1 статті  26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»

 

 

1.ПОДАТОК НА  НЕРУХОМЕ  МАЙНО,  ВІДМІННЕ  ВІД

         ЗЕМЕЛЬНОЇ    ДІЛЯНКИ

 1.1.   Платники    податку

1.1.1.  Платниками податку  є  фізичні та  юридичні  особи, в  тому  числі  нерезиденти, які є власниками об»єктів  житлової  та нежитлової  нерухомості.

1.1.2.Якщо  об»єкт  житлової та  або/нежитлової  нерухомості   перебуває  у  спільній  частковій  власності  кількох  осіб, платником  податку є  кожна з цих  осіб за належну їй  частку.

1.1.3. Якщо  об»єкт  житлової та /або  нежитлової  нерухомості  перебуває у  спільній  сумісній  власності  кількох  осіб, але  не поділений  в  натурі, платником  податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо  інше  не  встановлене  судом.

1.1.4. Якщо  об»єкт  житлової нерухомості  перебуває у  спільній  сумісній  власності  кількох  осіб і поділений  між  ними  в  натурі, платником податку є  кожна з цих  осіб за  належну їй  частку.

1.2.  Об»єкт   оподаткування.

1.2.1.  Об»єктом  оподаткування  є  об»єкт  житлової  та  нежитлової  нерухомості. В тому числі його  частка

1.2.2.  Не  є  об»єктом  оподаткування  :

а) об»єкти  житлової  та  нежитлової  нерухомості, які  перебувають у  власності  держави  або  територіальних  громад (їх  спільній  власності).

б) об»єкт житлової та  нежитлової нерухомості, які  розташовані   в зонах відчудження  та безумовного(обов»язкового)  відселення, визначені  законом, в т.ч. їх  частки

в) будівлі дитячих будинків сімейного  типу

г) гуртожитки

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради  ;

д) об»єкти  житлової нерухомості, в тому числі їх  частки, що належать  дітям сиротам, дітям, позбавлених батьківського  піклування, та особам з їх  числа, визнаним  такими  відповідно до закону, дітям –інвалідам, які виховуються  одинокими  матерями(батьками), але не більше одного такого  об»єкта на  дитину.

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

1.3.    База  оподаткування

1.3.1.  Базою оподаткування  є  загальна   площа  об»єкта/об»єктів  житлової та  нежитлової нерухомості, в тому числі  його  часток.

1.3.2. База оподаткування  об»єктів житлової та  нежитлової  нерухомості, в т.ч. їх  часток, які  перебувають  у власності фізичних осіб, обчислюється  контролюючим  органом н  підставі даних Державного  реєстру  речових прав  на  нерухоме  майно,що безоплатно  надаються  органами  державної реєстрації  прав на  нерухоме  майно

1.3.3.База  оподаткування  об»єктів житлової та  нежитлової нерухомості    , в тому числі їх  часток, що  перебувають у  власності  юридичних осіб, обчислюється  такими особами  самостійно, виходячи  із загальної  площі  кожного окремого об»єкта  оподаткування  на  підставі документів, що  підтверджують  право власності  на такий  об»єкт.

1.4. Пільги  зі  сплати податку

1.4.1. База  оподаткування  об»єкта/об»єктів   житлової  нерухомості ,в тому числі їх  часток,  що  перебувають  у  власності фізичної  особи-  платника  податку  зменшується

а)  для  квартири/квартир  незалежно від їх  кількості –  на  60 кв.метрів

б) для  житлового  будинку/будинків  незалежно від їх кількості   –  на

120  кв.м.

в) для  різних видів об»єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток( у разі одночасного перебування у власності  платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків у тому числі їх  часток)- на 180  кв.метрів.

Таке  зменшення  надається  один раз за  кожний базовий   податковий     (звітний) період( рік).

Пільги зі  сплати  податку  не  надаються  на об»єкти оподаткування , що використовуються їх  власниками з метою одержання  доходів(здаються в оренду, лізинг, використовуються  у  підприємницькій  діяльності).

Встановити  пільгу з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).   Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Встановити  100%  пільгу  з податку, що  сплачується  на  території  сільської ради  з об»єктів  житлової та  нежитлової нерухомості , що перебувають  у  власності   учасників АТО, багатодітних сімей, учасників  бойових дій.

1.5.  Ставка  податку 

1.5.1.  Ставки  податку  встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках до  розміру  мінімальної заробітної  плати , встановленої законом  на 1 січня  звітнього (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування .

1.5.2.Ставки податку  для  об»єктів :

А) житлової   нерухомості , що  перебувають  у  власності фізичних та юридичних осіб  встановити  в  розмірі  0,25% від  мінімальної  заробітної  плати встановленої  законом на 01.01. звітного(податкового)  року.

б) об»єктів нежитлової нерухомості, що  перебувають  у  власності  фізичних та  юридичних осіб,  які  використовуються  в  комерційній  діяльності та  інших  суб»єктів  господарювання  на  території  сільської ради,які  працюють  з  метою  отримання  прибутку , встановити  в  розмірі  0,25% від  мінімальної  заробітної  плати встановленої  законом  на01.01. звітного(податкового)  року

в) об»єкти  нежитлової нерухомості,  що  перебувають  у  власності  фізичних  осіб ( присадибні будівлі  : сараї, сажі, гаражі, літні  кухні, вбиральні, сінники, накриття  і т.д.)-  0,025%  від  мінімальної  заробітної  плати встановленої   законом  на  01.01.звітного (податкового)  року

1.6.   Податковий   період

1.6.1.Базовий  податковий(  звітній ) період  дорівнює  календарному  року .     1.7.   Порядок    обчислення  суми  податку 

1.7.1. Обчислення  суми  податку  з об»єкта/ об»єктів  податкування, які  перебувають  у  власності  фізичних  осіб,  здійснюється  контролюючим органом  за місцем податкової   адреси( місцем реєстрації )   власника  житлової та  нежитлової  нерухомості  у такому  порядку

а) за наявності у  власності платника податку одного об»єкта  житлової нерухомості , в т.ч. його  частки, податок  обчислюється  виходячи із бази  оподаткування , зменшеної  відповідно до  підпунктів «а» або «б»  підпункту 1.7.1. та  відповідної ставки  податку.

б) за  наявності у власності  платника  податку  більше одного  об»єкта житлової  нерухомості  одного  виду в т.ч. їх  часток, податок обчислюється  виходячи із  сумарної загальної   площі таких об»єктів, зменшеної  відповідно до  підпунктів  «а» або «б»  підпункту 1.4.1. та  відповідної ставки  податку.

в)  за  наявності у власності  платника  податку  об»єктів  житлової  нерухомості  різних  видів в т.ч. їх  часток, податок обчислюється  виходячи із  сумарної загальної   площі таких об»єктів, зменшеної  відповідно до  підпункту   «в»    підпункту 1.4.1. та  відповідної ставки  податку.

 

1.7.2.  Платники податку мають  право  звернутися з письмовою заявою  до  контролюючого органу  за місцем проживання (реєстрації) для  проведення звірки даних щодо :

об»єктів  житлової або  нежитлової нерухомості ,  в  тому  числі  їх  часток  що  перебувають у власності платника податку;

розміру загальної  площі об»єктів житлової та  нежитлової   нерухомості, що  перебувають у власності платника податку;

права  на  користування   пільгою із сплати  податку

розміру  ставки  податку

нарахованої  суми  податку  у  разі  розбіжностей

1.7.3.Платники  податку- юридичні  особи  самостійно  обчислюють  суму  податку станом  на 1 січня  звітнього року і до 20 лютого  цього ж року подають контролюючому  органу   за  місцем  знаходженням  об»єкта оподаткування  декларацію за формою,встановленою у порядку, передбаченому у ст.. 46 цього Кодексу  з розбивкою  річної суми рівними  частками  поквартально

Щодо  новоствореного(нововведеного) об»єкта  житлової нерухомості  декларація подається  протягом  місяця з дня виникнення  права  власності  на  такий об»єкт.

1.8.  Порядок  обчислення  сум  податку  в  разі зміни власника  об»єкта оподаткування  податком

1.8.1. У  разі  переходу  права  власності на  об»єкт  оподаткування  від  одного  власника  до   іншого  протягом  календарного  року  податок  обчислюється  для  попереднього  власника   за  період  з 1  січня  цього  року  до  початку  того  місяця,  в якому  він  втратив  право  власності на  зазначений  об»єкт оподаткування, а для  нового   власника- починаючи з місяця,  в якому  виникло  право  власності.

1.9.  Порядок  сплати  податку

1.9.1.  Податок  сплачується  за  місцем  розташування  об»єкта оподаткування  і  зараховується  до  відповідного  бюджету  згідно  з положенням Бюджетного кодексу  України.

Фізичні  особи можуть  сплачувати податок  у сільській  місцевості  через касу  сільської ради за  квитанцією про  прийняття податків і зборів.

1.10.Строки  сплати  податку

  • Податкове зобов»язання за  звітний  рік  з  податку  сплачується:

а) фізичними  особами-  протягом  60  днів  з дня  вручення  податкового  повідомлення-рішення

б) юридичними  особами-  авансовими  внесками  щокварталу  до  30  числа  місяця, що  наступає  за  звітним  кварталом, які  відображаються  в  річній  податковій  декларації.

 

2Збір за місця для паркування  транспортних засобівна2017  рік

2.1.  Платники  збору

2.1.1.Платниками  збору є юридичні особи,їх філії(відділення,   представництва), фізичні особи-підприємці, які  згідно з рішенням  сільської  ради організовують та  провадять  діяльність із забезпечення  паркування  транспортних  засобів на  майданчиках для  платного  паркування та  спеціально  відведених  автостоянках.

2.2. Об»єкт  і  база  оподаткування  збором

2.2.1. Об»єктом  оподаткування  є земельна  ділянка, яка  згідно  з рішенням сільської ради  спеціально  відведена  для  забезпечення  паркування  транспортних  засобів.

2.2.2. Базою  оподаткування  є  площа  земельної  ділянки, відведена  для  паркування, а також площа  комунальних  гаражів, стоянок,паркінгів (будівель,  споруд, їх  частин), які  побудовані  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету.

2.3.    Ставки  збору

2.3.1.  Встановити  ставки  збору  за  кожний  день провадження  діяльності із забезпечення  паркування  транспортних  засобів у  гривнях за  1  квадратний  метр  площі земельної  ділянки, відведеної   для  організаціїї  та  провадження  такої  діяльності, у  розмірі  0,05 %  мінімальної  заробітної  плати, установленої  законом на  1 січня  податкового )звітного)  року.

2.4. Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

    2.4.1.Сума збору  за  місця для  паркування транспортних засобів , обчислена  відповідно до податкової декларації  за звітній (податковий) квартал , сплачується щоквартально , у визначений  для  квартального  звітнього(податкового)  періоду строк, за місцезнаходженням об»єкта оподаткування

2.4.2.  Базовий  податковий  (звітній)  період  дорівнює  календарному  кварталу

  1. 3. Ставка  акцизного   податку  з  реалізації  суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на  2017  рік

3.1.  Встановити ставку  податку в  розмірі 5%  від  вартості  підакцизних товарів (  з податком  на  додану  вартість)

  1.   Туристичний    збір  на  2017  рік

4.1.  Платники  збору

4.1.1.  Платниками  збору  є  громадяни  України, іноземці, а  також  особи без  громадянства, які  прибувають    на  територію адміністративно- територіальної  одиниці, на якій діє рішення  сільської  ради про  встановлення  туристичного  збору, та  отримують (споживають)  послуги  з  тимчасового  проживання (ночівлі) із зобов»язанням залишити  місце  перебування    в  зазначений   строк.

4.2.  Ставки  збору

4.2.1.  ставка  встановлюється  у  розмірі  0,5   відсотка до бази справляння збору, визначеної      пунктом  4.3. даного  рішення

4.3. База справляння  збору

4.3.1.  Базою  справляння  є  вартість  усього  періоду   проживання (ночівлі)

4.4.Порядок  сплати  збору

4.4.1.  Сума  туристичного  збору,обчислена відповідно до  податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується  щоквартально , у визначений для  квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцем знаходженням податкових  агентів.

2.Зарахування  до  місцевих  податків  та  зборів  до  місцевого  бюджету  здійснюється  відповідно  до  Бюджетного  Кодексу  України.

 

  1.               Транспортний  податок   на   2017  рік

5.1.Платники  податку

Платниками  транспортного  податку  є фізичні та  юридичні особи,  в тому  числі  нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством  власні легкові автомобілі.

5.2. Об»єкт  оподаткування

    5.2.1.     Об»єктом оподаткування  є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п»яти років(включно)  та  середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітнього) періоду.

Така  вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи  з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об»єму циліндрів двигуна, типу коробки  переключення  передач, пробігу легкового автомобіля.

5.3.База  оподаткування

5.3.1.Базою  оподаткування  є легковий  автомобіль, що є об»єктом оподаткування  відповідно до п.5.2.1.

5.4. Ставка оподаткування  встановлюється з розрахунку на календарний рік  у  розмірі  25000 грн за кожен  легковий  автомобіль, що є об»єктом оподаткування відповідно до п.5.2.1.

5.5. Податковий  період

5.5.1. Базовий податковий (звітній) період  дорівнює календарному  року.

5.6.Порядок обчислення  та  сплати  податку

5.6.1. Обчислення  суми  податку з об»єкта/об»єктів оподаткування  фізичних осіб здійснюється  контролюючим органом  за місцем реєстрації платника податку.

5.6.2. Податкове /податкові повідомлення –рішення про  сплату  суми/сум  податку та відповідні  платіжні  реквізити  надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом  за місцем його  реєстрації до 1 липня  року  базового податкового (звітного)  періоду (року).

Щодо  об»єктів оподаткування , придбаних протягом року, податок  сплачується  фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому  виникло право  власності на такий об»єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення  новому власнику  після отримання  інформації  про перехід  права власності.

5.6.3. У разі переходу  права власності  на об»єкт оподаткування  від одного власника  до  іншого протягом звітного  року податок обчислюється  попереднім власником за  період з 1 січня цього року  до початку того місяця, в якому він втратив  право власності на зазначений об»єкт   оподаткування, а новим власником- починаючи з місяця в якому він набув право власності на цей  об»єкт.

Контролюючий  орган надсилає податкове  повідомлення –рішення новому власнику  після  отримання  інформації  про перехід права власності.

5.6.4.За об»єкти  оподаткування , придбані протягом року , податок  сплачується  пропорційно кількості  місяців, які  залишилися до кінця року, починаючи з місяця , в якому проведено реєстрацію  транспортного засобу.

5.6.5. У разі спливу  п»ятирічного віку легкового  автомобіля  протягом звітного року податок сплачується  за період з 1 січня цього року до початку  місяця, наступного за  місяцем, в якому вік такого  автомобіля досяг(досягне) п»яти  років.

5.7.Порядок  сплати  податку

5.7.1. Податок  сплачується  за  місцем  реєстрації об»єктів  оподаткування  і зараховується  до  відповідного бюджету  згідно з положенням Бюджетного кодексу  України.

5.8.Строки  сплати  податку

5.8.1.Транспортний  податок  сплачується

а)  фізичними  особами – протягом 60 днів  з дня вручення  податкового повідомлення-рішення.

б)  юридичними особами- авансовими внесками  щокварталу до 30 числа місяця, що наступає  за завітним  кварталом, які  відображаються в річній податковій  декларації.

 

Сільський  голова                                                                                                           Г.М.Якуб

АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

Banerbpd 200x80
Dostupni Liku